Věděli jste?

Nepoužívaný software produkuje likviditu

Nový průzkum na téma „nesprávné licencování“ prezentuje alarmující obraz: Společnosti plánují počet licencí příliš optimisticky, t.j. nad potřebný rozsah, i přesto, že se správným partnerem je možné dosáhnout optimálního vynakládání prostředků na licence.

Odborníci odhadují, že jen jedna třetina evropských podniků je licencovaných správně. V průzkumu „Software-Initiative Deutschland eV“ pouze 14 % společností odhaduje požadovaný počet licencí správně. Většina respondentů zakoupila více a vyšší verze licencí než bylo doopravdy potřeba. Větší část ze 100 dotazovaných vrcholových manažerů a odborníků z oblasti IT si mysleli, že jejich společnost je licencovaná správně.

Tento špatný odhad IT specialistů ukazuje, v jak malém rozsahu se bere ohled na likviditu v oblasti licencí a to především z důvodu nedostatku znalostí o software brokerage (obchodování s licencemi na mezinárodní licenční burze). Licence je majetek jako každý jiný, který by měl být prodaný, když už ho není potřeba. Jsou firmy, které si to uvědomují, ale podstatná část podniků o této možnosti bohužel neví.

Licence Professional se specializuje na obchod s nepoužívaným softwarem a podporuje společnosti v tomto procese tím, že prodává licence, které nejsou nadále využívány v dané firmě, což zvyšuje jejich likviditu rychle a s minimálním úsilím.

Dalším problémem je podlicencování. Když licence chybí, hrozí nepříjemné následky. Nákup volných licencí je v té chvíli velmi výhodným řešením. Licence Professional nabízí volné licence, které mohou být až o 50 % levnější než nové. „Volná“ nebo „nevyužívaná“ licence neznamená, že nemá dostatečnou kvalitu. Vzhledem k tomu, že software nelze opotřebovat, mají „volné“ licence stejnou kvalitu jako nový, nenainstalovaný software.

IT projekty a projekty v jiných oblastech podnikání mohou být dokonce refinancovány prodejem licencí, které už ve firmách nenacházejí využití.

Výhody nevyužívaných licencí jsou nesporné v případě, že společnost preferuje homogenní softwarové prostředí. Díky Licence Professional mají firmy možnost nákupu starších verzí softwaru, které jsou osvědčené a odzkoušené, ale u smluvních prodejců softwaru v podstatě nesehnatelné, protože ti nabízí vždy jen nejnovější verze softwaru.

Proč dělat kompromisy, když to není nutné?

Kupovat vždycky jen aktuální verzi softwaru od smluvního partnera výrobce? Nebo snižovat náklady na IT?

Mnoho IT manažerů se s touto otázkou setkává při posuzování požadovaného softwarového vybavení společnosti.

Odteď je odpověď na tuto otázku jasná: Proč si vybírat – určete si potřeby a můžete mít oboje!

Myšlenka: Software se nemůže „opotřebovat“, a je proto ideální pro další prodej.

Implementace: Koupí nevyužívaných licencí z licenční burzy a prodejem vlastních nepoužívaných licencí se plně využije potenciál úspory. Zoptimalizujete firemní licenční výbavu.

Cíl: Nákup softwaru prostřednictvím licenční burzy generuje hodnotu, díky které jsou licence podle potřeby průběžně nakupovány a rekapitalizovány.

Výhody: Při nákupu softwaru můžete ušetřit 30 % – 50 % v porovnání s náklady na novou verzi produktu a navíc můžete refinancovat svoje softwarové požadavky prodejem svých nevyužívaných licencí. Můžete se tak vyhnout „patchworkové“ infrastruktuře s nehomogenním softwarovým prostředím, což vede k větší efektivitě a produktivitě celé firmy.

Transparentnost na každé úrovni

Spolupráce s Licence Professional je rozhodnutí pro maximální transparentnost

Profesionální převod licencí se uskutečňuje na základě komplexních informací a jsou do něho zapojeny všechny zúčastněné strany. Pouze v případě, že Licence Professional zná prodávajícího a nakupujícího a má přehled o jejich licenční historii a právech, může uskutečnit spolehlivý proces převodu licencí. K tomu je potřeba mít dlouholeté zkušenosti, kterými odborníci z Licence professional disponují.
Je dobré vědět: Licence Professional pracuje nezávisle na dodavatelích softwaru a jedná v zájmu kupujících a prodávajících. To zaručuje objektivní poradenství, které vytvoří optimální řešení pro klienty a v ideálním případě vytváří také potenciál maximalizace úspor.
Na trhu jsou velké zdroje softwarových licencí, které už nenacházejí využití – například v důsledku přechodu na jiné verze softwaru, v důsledku fúze, restrukturalizace nebo insolvence a samozřejmě také od firem, které už těží z potenciálu software brokerage. Jste jednou z nich?

//UPRAVENO adwords code